Verwijzing voor muziektherapie

Muziektherapie kan geïndiceerd zijn bij de cliënt als er behoefte is of noodzaak aan een minder verbale (aanvulling op de) therapie. Een verwijzing is niet noodzakelijk om muziektherapie te krijgen.

Vaak krijgt een cliënt een verwijzing als hij of zij:

• Moeite heeft met het verbaal uiten en reflecteren of daar niet meer toe in staat is.
• Juist verbaal te sterk is en daardoor rationeel reageert.
• Geen woorden (meer) kan vinden voor de problematiek of ervaringen.
• Niet (meer) kan of wil praten over een ervaring (en de gevoelens daarbij).

Muzikaliteit is niet vereist

Belangrijk is dat de cliënt affiniteit heeft met muziek. De cliënt hoeft niet muzikaal te zijn en ook geen muziekinstrument te kunnen bespelen om muziektherapie te krijgen. Er wordt in de therapie voornamelijk procesgericht gewerkt en niet zozeer resultaatgericht, tenzij de cliënt of hulpverlener expliciet vraagt om dit wel te doen.

Verwijzing kan gegeven worden door een (huis)arts of psycholoog, maar u kunt ook zonder verwijzing muziektherapie aanvragen.

Verwijzing voor muziektherapie niet strikt noodzakelijk

Reacties zijn gesloten.